• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1es kép

Kontakt:

Napíšte nám:

Obchodná verejná súťaž

Zverejnenie zámeru
 prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Bátka
na účely prevádzkovania ambulancie všeobecného lekárstva pre dospelých

Obec Bátka so sídlom obecného úradu 980 21 Bátka 161, IČO: 00318604

 vyhlasuje v súlade s § 9a ods. 9 Zákona o majetku obcí a § 281 až 288 zverejňuje zámer prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Bátka na účely prevádzkovania ambulancie všeobecného lekárstva pre dospelých na základe uznesenia OZ č.79/2020 zo dňa 26.novembra 2020

formou Obchodnej verejnej súťaže.

Predmetom zámeru je prevádzkovania ambulancie všeobecného lekárstva pre dospelých.

Podrobné informácie sú uvedené v prílohe – Obchodná verejná súťaž

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: