• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Leží uprostred Rimavskej kotliny na pravostrednej nive a najnižšej terase Blhu.

Počet obyvateľov: 901.

Rozloha: 1202 ha.


COVID-19

Miesto testovania:   Bátka 161 – Obecný úrad

Dátum testovania:   piatok 22.01.2021 sobota 23.01.2021 a nedeľa 24.01.2021

Čo si treba k testovaniu doniesť:

Potrebné doklady: občiansky preukaz, svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom)

Odporúčania k organizácii testovania:

Testovanie je odporúčané od 15 do 65 rokov

Prosíme občanov, aby prichádzali podľa poradia čísla domov podľa nasledovného rozpisu:

22.01.2021   od 09:00 hod. do 12:00 hod. číslo domu 3 – 91

    piatok       od 12:00 hod. do 13:00 hod. prestávka

                       od 13:00 hod. do 17:00 hod. číslo domu 94 – 171

                       od 17:00 hod. do 17:30 hod. prestávka

                       od 17:30 hod. do 19:00 hod. číslo domu 55 – 56

.

23.01.2021   od 08:00 hod. do 12:00 hod. číslo domu 173 – 180

   sobota        od 12:00 hod. do 13:00 hod. prestávka

                       od 13:00 hod. do 17:00 hod. číslo domu 181 – 292

                       od 17:00 hod. do 17:30 hod. prestávka

                       od 17:30 hod. do 19:00 hod. ľubovoľne

.

24.01.2021   od 08:00 hod. do 12:00 hod. obec Tomášovce

   nedeľa       od 12:00 hod. do 13:00 hod. prestávka

                       od 13:00 hod. do 17:30 hod. ľubovoľne

.

Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčané dni a čas, čím sa predíde dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie v iný čas a iný deň.


Úradná tabuľa

Výzva na predloženie ponúk - Stavebné práce v rámci projektu: „Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Bátka“

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Bátka

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Bátka

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - "R2 Bátka-Figa"

Verejná vyhláška - Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bátka 2014-2020

Výpočet miery triedenia 2019

 Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

 Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu - tlačivo -
DOCX, PDF

!!! Poslať na adresu:
CEHZ
Rosinská cesta 12
010 08 Žilina

 Dátové centrum miest a obcí (DCOM)

Oznámenia - Értesítések

Stránkové hodiny - Obecný úrad BátkaStránkové hodiny - Obecný úrad Bátka
Fogadó órák - Községi hivatal BátkaFogadó órák - Községi hivatal Bátka
O podmienkach využívania areálu Základnej školy Bátka verejnosťouO podmienkach využívania areálu Základnej školy Bátka verejnosťou
Bátkai Alapiskola területének igénybevételi lehetőségeirőlBátkai Alapiskola területének igénybevételi lehetőségeiről
Zber sklaZber skla
Vážení občania, oznamujeme Vám, že v obci sú umiestnené zelené kontajnery na zber skla.
Használt üvegek gyujtéseHasznált üvegek gyujtése
Tisztelt polgárok éretesítjuk Önöket, hogy a Községháza a használt üvegek gyujtésére zold színű konténereket helyezett ki.

Zoznam aktualít