• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Leží uprostred Rimavskej kotliny na pravostrednej nive a najnižšej terase Blhu.

Počet obyvateľov: 901.

Rozloha: 1202 ha.

Úradná tabuľa

Elektronická  adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie – Voľby do národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voličaVálasztások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába Tájékoztató a választópolgár részére

Verejná vyhláška AGROBAN

Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa diela: "Rekonštrukcia kúrenia materskej školy v obci Bátka s využitím obnoviteľných zdrojov energie"

Okresný úrad Rimavská Sobota - rozhodnutie: “BPS Bátka“

Okresný úrad Rimavská Sobota - zámer: “BPS Bátka“ 

Finančná správa - Tlačová správa - Prejdite na eKasu teraz!

Národný projekt: "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete"

 Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén

Výpočet miery triedenia 2018

 Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

 Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu - tlačivo -
DOCX, PDF

!!! Poslať na adresu:
CEHZ
Rosinská cesta 12
010 08 Žilina

 Testvérváros-program

 Zverejňovanie na úradnej tabuli a povinné informácie

 Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

 Dátové centrum miest a obcí (DCOM)

Upozornenie SSE

Oznámenia - Értesítések

Stránkové hodiny - Obecný úrad BátkaStránkové hodiny - Obecný úrad Bátka
Fogadó órák - Községi hivatal BátkaFogadó órák - Községi hivatal Bátka
O podmienkach využívania areálu Základnej školy Bátka verejnosťouO podmienkach využívania areálu Základnej školy Bátka verejnosťou
Bátkai Alapiskola területének igénybevételi lehetőségeirőlBátkai Alapiskola területének igénybevételi lehetőségeiről
Zber sklaZber skla
Vážení občania, oznamujeme Vám, že v obci sú umiestnené zelené kontajnery na zber skla.
Használt üvegek gyujtéseHasznált üvegek gyujtése
Tisztelt polgárok éretesítjuk Önöket, hogy a Községháza a használt üvegek gyujtésére zold színű konténereket helyezett ki.

Zoznam aktualít